Du är här

Hem » Kunskapskällor » Kulturrummet » Litteratur » Avhandlingar
Sandell, Anci
Musik för kropp och själ : modell för interaktiv musikterapi
Göteborg : Nordic School of Public Health, 2013

I denna studie undersöktes effekterna av musikterapi hos patienter som genomgår sjukhusbehandling för psykiatriska dysfunktioner, cancer eller dialys. Författaren har även specialstuderat terapins inverkan på cancersjuka barn och på ungdomar med svåra psykosociala problem. Musikterapin har integrerats i den övriga behandlingen och skett i nära samspel mellan terapeut och patient.

 

Studierna bekräftade musikterapins positiva effekter på upplevd livskvalitet och gav värdefulla kunskaper om hur terapin behöver anpassas till respektive målgrupp.

 

Läs mer:
Till pressmeddelande från Nordic School of Public Health