Du är här

Hem » Forskning » Avslutade projekt
Anne Wennick

Projektledare

Projekttitel: 
Barn med insulinberoende diabetes mellitus och deras familjer - upplevelser och hälsoekonomiska aspekter i ett longitudinellt perspektiv
Slutdatum: 
2007-12-07
Projektbeskrivning: 

Projektet belyser familjens upplevelser i samband med att ett barn insjuknar i insulinberoende diabetes mellitus samt ett respektive två år efter diagnos.

Publikationer: