Du är här

Hem » Kunskapskällor » Kulturrummet » Kultur och hälsa
Historisk bakgrund

 

Kulturens och naturens betydelse för både psykiskt välbefinnande och fysisk hälsa kände man till redan i det antika Grekland. Man förstod vikten av att vårda de sjuka i vackra miljöer och ge dem tillgång till musik, teater, bibliotek etc.

 

Enligt arkeologerna har människan dessutom hållit sig med sällskapsdjur, alltså inte bara djur för brödfödan, i mer än 12 000 år. Därför menar en av artikelförfattarna på denna sida att det är märkligt att det dröjt så länge med erkännandet av den betydelse relationen mellan människan och sällskapsdjuren kan ha för människors välmående.

Idag har medvetenheten och intresset för både kulturens, naturens och djurens betydelse för människans hälsa ökat. En av förgrundsgestalterna i modern tid är Florence Nightingale, som således också nämns av de flesta av de nedanstående författarna. I artiklarna kan du också läsa om hur kultur i vården uppmärksammats av såväl FN och UNESCO, som av forskare både i Sverige och internationellt.