Du är här

Hem » Hem » Nyhetsarkiv

Välkommen till Vårdalinstitutets Nyhetsarkiv

 


 

2014-03-31
Graduate course: Work, health and the process of ageing

 

Centre for Medicine and Technology for Working Life and Society (METALUND) and the Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) arrange during autumn semester 2014 a graduate course “Work health and the process of ageing”. The course aims to create opportunities for research in the field of ageing, work and health by increasing interdisciplinary knowledge and understanding of the possibilities and challenges in the field.

 

This elective course is targeting PhD students in the Graduate schools of METALUND and CASE as well as external PhD students within the field. The course is offered in English and it will take place in Lund.

 

Read more

 


2014-03-19
Unik forskning om psykisk ohälsa i arbetslivet

 

Omkring 20 procent av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder lider av måttlig eller allvarlig psykisk ohälsa. Även om de flesta i gruppen uppger att de vill jobba är det endast 8 procent som är ute i arbetslivet. I Sverige finns i stort sett ingen arbetslivsforskning för den här gruppen. Vårdaldoktoranden Annika Lexéns avhandling belyser dock med unik forskning hur arbetsgivare och personer med psykisk ohälsa ser på arbete.

 

- Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden, berättar Annika Lexén. Vårt traditionella rehabiliteringssystem bygger på ett medicinskt perspektiv med en stegvis rehabilitering där man tränar i olika verksamheter innan man slutligen får arbete, fortsätter hon.

 

- Individual Placement and Support (IPS), bygger istället på individens val och ett arbete utan förberedande träning i skyddad miljö. IPS innebär att man helt enkelt frågar personen om denne vill jobba. Är svaret ja matchar man individen mot ett jobb och erbjuder stöd till både deltagare och arbetsgivare, förklarar Annika Lexén.

 

Hennes avhandling "Work and psychiatric disabilities - A person, environment and occupation perspective on Individual Placement and Support" är den första studien i landet som undersöker hur arbetsgivarna upplever IPS-modellen.

 

Läs mer:

Till pressmeddelande från Lunds universitet

 


2014-03-11
Hälsovetenskapens dag 1 april

 

Den psykiska ohälsan ökar i dagens samhälle vilket skapar ett stort mänskligt lidande och kostar miljardbelopp. Årets Hälsovetenskapens dag på temat ”Så mycket bättre psykiatri” handlar om hur vi möter denna utmaning. Hur omsätter vi forskningen i klinisk vardag? Dagen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom psykiatrisk vård och omsorg, men även till en intresserad allmänhet.

 

Tid: 1 april 2014 kl 13.00 - 16.30

Plats: Anshelmsalen, Psykiatrihuset, Baravägen 1a, Lund

 

Dagen arrangeras av Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, i samarbete med Region Skåne.

 

Läs mer:

Till program och anmälan

 


2014-03-07
Lina Behm disputerar 21 mars

 

Lina Behm, legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.

 

Datum: 21 mars 2014

Tid: Kl 13:00
Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinargatan 3, Göteborg

 

Titel: It´s never too late - Health-promotion and disease-prevention for very old persons

 

Opponent är professor Albert Westergren, Högskolan Kristianstad.

 

Läs mer:

Pressmeddelande från Göteborgs universitet

 

Artikel i Archives of Gerontology and Geriatrics

 

Artikel på Reuters hemsida

 


2014-02-27
Gruppmöten och hembesök ger äldre fler friska år

 

Enkla metoder som hembesök och gruppmöten kan markant förlänga hälsan hos äldre personer som lever och klarar sig självständigt. Det visar forskning vid Vårdalinstitutet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

 

Sverige är det land som har högst andel personer över 80 år. De beskrivs ofta som en skör grupp, utsatta för sjukdom och nedsatt funktionsförmåga. Men en stor andel äldre lever ett självständigt liv och upplever att de har en god hälsa. En studie har nu utvärderat vilka åtgärder som bäst förlänger hälsan hos dessa självständiga äldre personer.

 

- Den mest fördelaktiga åtgärden var seniorträffarna. De äldre som medverkade här rapporterade en betydligt bättre självskattad hälsa än kontrollgruppen, säger Vårdaldoktoranden Lina Behm.

 

Resultaten av studien har publicerats i Archives of Gerontology and Geriatrics och också uppmärksammats av nyhetsbyrån Reuters.

 

Studien ingår i Lina Behms avhandlingsarbete ”It´s never too late: health-promotion and disease-prevention for very old persons” som hon försvarar vid en disputation i Göteborg den 21 mars.

 

Läs mer:

Pressmeddelande från Göteborgs universitet

 

Artikel i Archives of Gerontology and Geriatrics

 

Artikel på Reuters hemsida

 


2014-02-25
Christina Ekelund disputerar 14 mars

 

Christina Ekelund, legitimerad arbetsterapeut och antagen som doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin avhandling för medicine doktorsexamen vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

 

Datum: 14 mars 2014

Tid: kl 09.00

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

 

Titel: Att vara agent i sitt eget liv. Hur självbestämmande kan förstås, uppfattas och utvärderas i en kontext av hemmaboende sköra äldre personer

 

Opponent är professor Margaretha Lilja, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

 

Läs mer:

Avhandlingen i fulltext
 

Läs mer om Christina Ekelund

 


2014-02-12

 

Ny handbok i uppsatsskrivande inom hälso- och vårdvetenskap

 

Att skriva uppsats inom vårdvetenskap kan vara en utmanande uppgift. ”Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap” är en guide igenom arbetsprocessen.

 

Författare är Jimmie Kristensson, legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor i omvårdnad vid Lunds universitet. Han är också verksam som forskare vid Vårdalinstitutets forskningsplattform Äldre och äldres vård och omsorg.

 

- Som handledare insåg jag att studenterna ofta kom till mig med samma slags frågor eller problem oavsett vilken typ av uppsats de arbetade med. Då tänkte jag att studenterna kanske skulle vinna på att ha ett konkret verktyg i sitt uppsatsarbete. Så föddes idén att skriva den här boken, berättar Jimmie Kristensson.

 

I boken tar Jimmie Kristensson upp tre vanliga typer av uppsatser; enkätstudien, intervjustudien och litteraturstudien. Dessutom presenteras olika vetenskapliga teorier och metoder.  

 

Boken vänder sig till studerande som ska göra sitt examensarbete inom omvårdnad, sjukgymnastik eller arbetsterapi.

 

Läs mer:
Till förlagets information om boken

 


2014-02-05
Annika Lexén disputerar 7 mars

 

Annika Lexén, legitimerad arbetsterapeut och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

 

Datum: 7 mars 2014

Tid: Kl 13:15
Plats: SSSH-salen, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

 

Titel: Work and psychiatric disabilities - A person, environment and occupation perspective on Individual Placement and Support.

 

Opponent är professor Birgitta Bernspång, Umeå universitet.

 

Läs mer:

Avhandlingen i fulltext

  

Pressmeddelande från Lunds universitet

 

Läs mer om Annika Lexén

 


2014-02-03
Helene Berglund disputerar 7 mars

 

Helene Berglund, legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

 

Datum: 7 mars 2014

Tid: kl 13.00

Plats: Sal 2119, Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, Göteborg

 

Titel: Quality in the continuum of care for frail older persons - Structure, process and outcome.

 

Opponent är professor Elisabet Cedersund, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Norrköping.

 

Läs mer:

Avhandlingen i fulltext

 

Pressmeddelande från Göteborgs universitet

 

Läs mer om Helene Berglund

 


2014-01-24
Symposium om personuppgifter i forskningen

 

Symposiet Personuppgifter i forskningen – tillgång och integritetsskydd äger rum den 13 mars 2014, kl. 13-16 i Palaestra hörsal, Lundagård, Lund.

 

Vid symposiet medverkar bland andra Bengt Westerberg, utredare, Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen, Eva Nilsson, jurist Statiska centralbyrån och Peter Höglund, Centrala etikprövningsnämnden.

 

Symposiet arrangeras av Forskningsetiska nätverket vid Lunds universitet i samarbete med Avdelningen för medicinsk etik, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

 

Symposiet är gratis, men anmälan krävs. Anmälan görs senast 3 mars till forskningsetik@lu.se

 

Läs mer:

Till program

 


Sidor