Du är här

Hem » Kunskapskällor » Strokerummet » Näring & ätande
Tandläkare har en viktig roll

 

Tandläkare och medicine doktor Mary Hägg har i sin forskning arbetat för att öka kunskapen om hur behandling av sväljsvårigheter kan förbättras, samt utvecklat en metod för undersökning, behandling och mätning av effekt på insatt behandling vid sväljningsbesvär efter stroke.

 

Efter endast 5-8 veckors daglig träning på egen hand normaliserade en majoritet av en grupp personer som drabbats av stroke sin sväljförmåga. Såväl läppkraft som sväljkapacitet förbättrades i hög grad. Mary Häggs forskningsresultat har stor betydelse för strokedrabbade som har problem med läckage från munnen och intag av föda.

 

I en artikel i det tematiska rummet om näring och ätande sammanfattar Ann-Cathrin Jönsson, leg. sjuksköterska och medicine doktor, Mary Häggs avhandling "Sensorimotor brain plasticity in stroke patients with dysphagia : a methodological study on investigation and treatment".

 

Läs sammanfattningen:

Till sammanfattningen

Till Avhandlingen i fulltext»